เกี่ยวกับเรา

บริษัทดับบลิวพี อิเล็คทริค จำกัด (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบัน  

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105563080659  ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท
กรรมการบริษัท ชื่อ นายวรวุฒิ อินทรขุนทศ  
สำนักงานที่ตั้ง 165 ซอย   สวนผัก 4  ถนน สวนผัก 
เขต ตลิ่งชัน แขวง ตลิ่งชัน. กรุงเทพมหานคร  10170 
โทร 092-414-8990  ID LINE : WP_ELECTRIC
Visitors: 7,500